Ole Petter Knudsen vil gjennomføre sitt spesialiseringsår på sykehuset fra 01.11.18, og vil derfor ha en dyktig vikar i denne perioden som heter Jens Petter Rønning. Timen din som vil bli gjennomført som planlagt, men overflyttes til vikarens timebok, og du vil få beskjed om dette på medling om det berører deg. Ta kontakt dersom du har spørsmål rundt dette.