Ole Petter Knudsen vil gjennomføre sitt spesialiseringsår på sykehuset fra 01.11.18, Ida Bergh Storaker vikarier fom 1.09.19 tom 31.10.19