Da må du levere legeerklæring til trafikkstasjonen. Førerkort for lette kjøretøy (vanlig bil og motorsykkel) vil da få gyldighet inntil 5 år fram til du er 75 år. For tyngre kjøretøy er kravene strengere. Reglene gjelder uansett hva slags medisin du bruker mot diabetes. Hvis du ikke har levert slik legeerklæring til trafikkstasjonen er det viktig at du gjør dette, blant annet for å ha alt i orden med tanke på bilforsikringen. Legeattest kan ordnes ved at du bestiller dobbelttime ved neste diabetes-kontroll slik at attest kan fylles ut samtidig. Hvis du bruker briller eller kontaktlinser når du kjører bil må du ha med opplysninger om styrken på briller eller linser.