1/8-16 tom 31/7-17 har Anette S Løvsland permisjon. Hun skal da jobbe et år på sykehus, som et ledd i videreutdannelsen for å bli spesialist i allmennmedisin. Vikar for henne i denne perioden er Lars Sunde Strand.