Bestill time med SMS

Send til 2097:

ELVEBREDDEN fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

ELVEBREDDEN 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
VI FLYTTER 01.JULI 2021! NY ADR GIMLE LEGESENTER, UNIVERSITETSVEIEN 3B

Fravær videregående skole

Fravær videregående skole

Nye fraværsregler for videregående skoler gjør at vi mottar en del henvendelser fra elever som ber om legeerklæring for fravær grunnet sykdom. De nye reglene er tilgjengelig her.

Det er vikitig å vite at fravær grunnet sykdom hvor man har legeerklæring vil fortsatt føres på vitnemålet, men det regnes ikke med når man beregner 10%-fravær med tanke på standpunkt/terminkarakter.

 

Fravær grunnet sykdom, hvor man er under 10%-grensen trenger man ikke legeerklæring for. Det er først når man overstiger eller står i fare for å overstige denne grensen at man trenger legeerklæring.

 

Her er en oversikt over hvordan vi kan hjelpe dere

  1. Fravær kan kun attesteres ved personlig fremmøte*.
  2. Attester kan ikke tilbakedateres. Det betyr at man må være i kontakt med legekontoret første dagen man er syk.
  3. Kostnaden for legeerklæring er 150 kroner. I tillegg kommer 56 kroner for rådgivning (takst 1ad i Normaltariffen). Totalt kroner 206,-
  4. Dere vil bli vurdert av helsepersonell som vil attestere sykdom i legens navn (delegert vurdering av sykdom iht Helsepersonellovens §5). Det vil forløpende vurderes om legekonsultasjon er nødvendig, det vil da medføre merkostnad.
  5. Om man trenger legeerklæring for kronisk sykdom/sykdom som sannsynligvis vil medføre økt risiko for fravær i en slik grad av 10%-grensen vil kunne overstiges, må bestille time. Dette haster ikke og det må påregnes noen ukers ventetid for time. Kostnaden for dette er konsultasjonstakst kroner 152/204 (spesialist/ikke-spesialist) i tillegg til attestkostnad kroner 150,-

 

*: For tilstander hvor man av smittehygieniske årsaker ikke bør oppsøke legekontoret (kortvarig diarèsykdom og/eller oppkast) kan det gjøres unntak fra regelen om personlig oppmøte.