Ole Petter Ramse Knudsen: Uke 28,29,30,31

Torje Rogne Johanssen: uke 27,28,29,30

Anette Storaker Løvsland: uke 30,31,32,33

Bjørn Birkevold: uke 32,33,34,35