Fra og med 14.oktober vil det være mulig å få influensavaksinen på legekontoret. I år er det kun 50,-kr i egenandel, og gratis for de med frikort. Pga forventet stor pågang og smittevernhensyn vil vi i år ikke tilby drop-in for vaksine i normal kontortid.

Man må observeres 20min etter vaksinen er tatt og det har vi ikke areal til når vi samtidig skal ta hensyn til smittevern. Vi ber derfor alle som er i risikogruppen om å ta kontakt med legekontoret for å få tidspunkt for å sette vaksinen. Man kan også ta vaksinen i samband med planlagte legetimer
Pga begrenset antall vaksiner er det kun de som er i risikogruppen som vil få tilbud om influensavaksinen
Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:
Alle fra og med fylte 65 år
Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
Barn og voksne med:
diabetes mellitus, type 1 og 2
kronisk lungesykdom (inkludert astma)
kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
kronisk leversvikt
kronisk nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
nedsatt immunforsvar
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):
Helsepersonell som har pasientkontakt
Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser