Vi har kommet godt i gang med vaksinering mot Covid-19 og er snart ferdig med gruppen fra 85 år og eldre. Vi vil allerede fra i dag av starte med gruppen fra 75-85 år. Vi kontakter alle per tlf for å avtale tidspunkt.
Vi har god kapasitet til å vaksinere våre pasienter, og håper på at antallet vaksiner vi får utlevert vil øke i ukene som kommer.
Det er viktig at de som får time til vaksinering forsøker å møte presis slik at vi unngår ha for mange på venterom og i gang både før og etter vaksinen mtp smittevern.