Vi får en god del spørsmål om vaksinering av neste risikogruppe. Dette vil være gruppen fra 65-74 år samt de med risikofaktorer for alvorlig forløp av en eventuell Covid-19 infeksjon.
Dette gjelder de fra 18 til 64 år med:
- organtransplantasjon
- immunsvikt
- hematologisk kreftsykdom siste fem år
- annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
- nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)
- kronisk nyresykdom og nyresvikt
De neste to uker vil vi ikke få noen nye vaksiner fra kommunen, kun til de som skal ha dose nr 2. Lenger enn dette vet vi ikke per nå, og vi har også noen pasienter igjen i gruppen 75-84 år som skal vaksineres før vi går videre til neste prioriteringsgruppe.
Vi legger ut informasjon så raskt vi vet mer.