Vi flytter til nye flotte lokaler 1 juli.
Vi vil beholde samme telefonnummer og åpningstider.
Legekontoret flytter til nybygget vis-à-vis Spicheren treningssenter og vil få adressen Universitetsveien 3b. I samband med dette vil legekontoret skifte navn til Gimle Legesenter og vi knytter også til oss to nye leger. Vi ser frem til å flytte til nye flotte lokaler og håper våre pasienter også vil sette pris på dette, selv om det kanskje blir noe lenger reisevei for enkelte. Parkeringsmuligheter blir svært forbedret fra dagens situasjon.
I forbindelse med flytteprosessen vil legekontoret holde stengt 1 juli, muligens også deler av 2 juli. Vi vil være tilgjengelig på telefon og på e-konsultasjoner.