I forbindelse med flytting av legekontoret utvider vi med flere leger.
Vi er svært glad for at Ida Berg Storaker har takket ja til å starte hos oss. Mange vil kanskje kjenne Ida fra tidligere da hun har jobbet hos oss i flere vikariater. Nå er hun endelig på plass som fastlege med egen pasientliste.
Da de andre legene har fulle pasientlister er vi veldig fornøyd at Ida nå kommer inn med en "0-liste" og har følgelig god kapasitet.
Kjenner du noen som ønsker fastlege på vårt kontor kan vi trygt og varmt anbefale Ida.
Vi ønsker henne hjertelig velkommen