I forbindelse med flytting av legekontoret kreves det noen oppdateringer av datasystemer. Pga dette vil legekontoret ha begrenset åpningstid onsdag 23.06 og holde stengt torsdag 24.06. Vil er tilgjengelig på telefon, men det må forventes noe økt svartid. Vi ber om forståelse for dette.
Vi vil gjerne også informere om at vi vil, i forbindelse med flyttingen, bytte til å bruke digital plattform via Helsenorge for elektronisk kommunikasjon. Dette vil gjelde fornyelse av faste resepter, bestille time og e-konsultasjon m.m.
Vi anbefaler alle våre pasienter å laste ned app fra Helsenorge for lettere fremtidig kommunikasjon med legekontoret.